LOGIN | PENGENALAN | SENARAI PTJ | KRITERIA PENILAIAN | PEKELILING | BANTUAN

Semua PTJ boleh melihat Prestasi Kewangan PTJ-PTJ yang di bawah kawalannya kecuali di Ibu Pejabat KKM.

Senarai PTJ
1. JKN Perlis
2. JKN Kedah
3. JKN Pulau Pinang
4. JKN Perak
5. JKN Selangor
6. JKN Negeri Sembilan
7. JKN Melaka
8. JKN Johor
9. JKN Pahang
10. JKN Terengganu
11. JKN Kelantan
12. JKN Sabah
13. JKN Sarawak
14. Institut Kesihatan Umum (IKU)
15. Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (Pergigian), Georgetown, Pulau Pinang
16. Institut Penyelidikan Perubatan (IMR)
17. Institut Pengurusan Kesihatan (IPK)
18. Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan Petaling Jaya (BPFK)
19. Hospital Kuala Lumpur (HKL)
20. Pusat Darah Negara (PDN)
21. JK WP Kuala Lumpur & Putrajaya (JKWPKL&P)
22. JK WP Labuan
23. Institut Kanser Negara
24. JKN Sarawak ()
25. Institut Kesihatan Negara (NIH)
26. SUB (P)
27. Testing PTJ

Hakcipta Terpelihara © 2007-2020 Kementerian Kesihatan Malaysia