LOGIN | PENGENALAN | SENARAI PTJ | KRITERIA PENILAIAN | PEKELILING | BANTUAN
Kriteria Penilaian
Bil. Nama Bahagian
1. Bahagian I - Kawalan Pengurusan
  1. A1.1: STRUKTUR ORGANISASI - CARTA ORGANISASI
  2. A1.2: STRUKTUR ORGANISASI- PENURUNAN KUASA
  3. A2.1: SISTEM DAN PROSEDUR - MYPORTFOLIO
  4. A2.2: SISTEM DAN PROSEDUR - PROSES KERJA KEWANGAN
  5. A2.3: SISTEM DAN PROSEDUR - PEMERIKSAAN DALAMAN/MENGEJUT
  6. A3.1: JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN (JPKA)
  7. A3.2. JAWATANKUASA TINDAKAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN (JTPK) - KEMENTERIAN SAHAJA
  8. A4.1: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA - PUSINGAN TUGAS
  9. A4.2: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA - LATIHAN
  10. >> A2.1: SISTEM DAN PROSEDUR - MANUAL PROSEDUR KERJA (removed Dec 2020)
2. Bahagian II - Kawalan Bajet
  1. B1.1: PENYEDIAAN KERANGKA KEBERHASILAN
  2. B2.1: PENGAGIHAN PERUNTUKAN
  3. B3.1: KELULUSAN PINDAH PERUNTUKAN - PERUNTUKAN MENGURUS
  4. B3.2: KELULUSAN PINDAH PERUNTUKAN - PERUNTUKAN PEMBANGUNAN
  5. B4.1: UNJURAN KEPERLUAN ALIRAN TUNAI (TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL SAHAJA)
  6. B5.1: PELAPORAN (KEMENTERIAN SAHAJA)
  7. B6.1: ANALISIS BAJET - PERBELANJAAN MENGURUS
  8. B6.2: ANALISIS BAJET - PERBELANJAAN PEMBANGUNAN
3. Bahagian III - Kawalan Terimaan
  1. C1.1: KAWALAN BORANG HASIL - PENGGUNAAN BORANG HASIL
  2. C2.1: PENERIMAAN WANG - PENGASINGAN TUGAS
  3. C2.2: PENERIMAAN WANG - KEBENARAN/KELULUSAN MENERIMA WANG
  4. C2.3: PENERIMAAN WANG - KESELAMATAN SEMASA KUTIPAN
  5. C2.4: PENERIMAAN WANG - PENERIMAAN MELALUI MEL
  6. C2.5: PENERIMAAN WANG - PERAKUAN PENERIMAAN WANG
  7. C2.6: PENERIMAAN WANG - PEREKODAN BORANG HASIL
  8. C2.7: PENERIMAAN WANG - DAFTAR KOMPAUN/PERMIT DLL (PKD/PKB/PKK/HOSPITAL)
  9. C3.1: KAWALAN TERIMAAN - KEMASUKKAN PUNGUTAN KE BANK
  10. C4.1: KAWALAN TERIMAAN - PERAKUAN TERIMAAN/HASIL (PENYATA PENYESUAIAN HASIL)
  11. C4.2: KAWALAN TERIMAAN - PERAKUAN TERIMAAN/HASIL (CEK TAK LAKU)
  12. C5.1: KAWALAN TERIMAAN - AKAUN BELUM TERIMA
  13. C6.1 KAWALAN TERIMAAN - TADBIR URUS
4. Bahagian IV - Kawalan Perolehan
  1. D1.1: PENGURUSAN PEROLEHAN- KAWALAN AM PEROLEHAN
  2. D1.2: PENGURUSAN PEROLEHAN - KAWALAN AM PEROLEHAN (Sistem Maklumat Bersepadu Perolehan Kerajaan: MyGPIS)
  3. D1.3: PENGURUSAN PEROLEHAN - KAWALAN AM PEROLEHAN (e-PEROLEHAN)
  4. D2.1: PENGURUSAN PEROLEHAN - KAEDAH PEROLEHAN (PEMBELIAN/LANTIKAN TERUS/REQUISITION)
  5. D2.2: KAWALAN PEROLEHAN - KAEDAH PEROLEHAN (KAWALAN AM SEBUT HARGA/TENDER)
  6. D2.3: PENGURUSAN PEROLEHAN - KAEDAH PEROLEHAN (PENGURUSAN SEBUT HARGA)
  7. D2.4: PENGURUSAN PEROLEHAN - KAEDAH PEROLEHAN (PENGURUSAN TENDER)
  8. D2.5: PENGURUSAN PEROLEHAN - KAEDAH PEROLEHAN (RUNDINGAN TERUS)
  9. D2.6: PENGURUSAN PEROLEHAN - KAEDAH PEROLEHAN (PENGURUSAN KONTRAK)
  10. D2.7: PENGURUSAN PEROLEHAN - KAEDAH PEROLEHAN (PENGURUSAN KONTRAK PUSAT)
  11. D2.8: PENGURUSAN PEROLEHAN - KAEDAH PEROLEHAN (PEROLEHAN SECARA KONTRAK PANEL BERPUSAT)
5. Bahagian V - Kawalan Perbelanjaan
  1. E1.1: KAWALAN PERBELANJAAN - PENGURUSAN BAYARAN (HAD KUASA)
  2. E1.2: KAWALAN PERBELANJAAN - PENGURUSAN BAYARAN (PENGASINGAN TUGAS)
  3. E1.3: KAWALAN PERBELANJAAN - PENGURUSAN BAYARAN (DAFTAR BIL)
  4. E1.4: KAWALAN PERBELANJAAN - PENGURUSAN BAYARAN (KAWALAN DALAMAN PROSES BAYARAN)
  5. E1.5: KAWALAN PERBELANJAAN - PENGURUSAN BAYARAN (BAYARAN DIBUAT DENGAN BETUL DAN TEPAT [PEMERIKSAAN FIZIKAL])
  6. E1.6: KAWALAN PERBELANJAAN - PENGURUSAN BAYARAN (BAYARAN PUKAL)
  7. E1.7: KAWALAN PERBELANJAAN - PENGURUSAN BAYARAN (PANJAR WANG RUNCIT)
  8. E1.8: KAWALAN PERBELANJAAN - PENGURUSAN BAYARAN (PEMBAYARAN DI BAWAH ARAHAN PERBENDAHARAAN (AP)58(a))[Peringkat Kementerian dan Jabatan]
  9. E1.9: KAWALAN PERBELANJAAN - PENGURUSAN BAYARAN (PEMBAYARAN DI BAWAH ARAHAN PERBENDAHARAAN AP59)
6. Bahagian VI - Pengurusan Akaun Amanah
  1. F1.1: PENGURUSAN AKAUN AMANAH/KUMPULAN WANG AMANAH DAN DEPOSIT- PENGURUSAN AKAUN AMANAH/KUMPULAN WANG AMANAH
  2. F1.2: PENGURUSAN AKAUN AMANAH/KUMPULAN WANG AMANAH DAN DEPOSIT - PENGURUSAN AKAUN AMANAH (LAPORAN PERUBATAN)
  3. F2.1: PENGURUSAN AKAUN AMANAH/KUMPULAN WANG AMANAH DAN DEPOSIT- PENGURUSAN WANG PENDAHULUAN (PINJAMAN KENDERAAN)
  4. F2.2: PENGURUSAN AKAUN AMANAH/KUMPULAN WANG AMANAH DAN DEPOSIT- PENGURUSAN WANG PENDAHULUAN (PEMBIAYAAN KOMPUTER)
  5. F2.3: PENGURUSAN AKAUN AMANAH/KUMPULAN WANG AMANAH DAN DEPOSIT- PENGURUSAN WANG PENDAHULUAN (PENDAHULUAN DIRI)
  6. F2.4: PENGURUSAN AKAUN AMANAH/KUMPULAN WANG AMANAH DAN DEPOSIT- PENGURUSAN WANG PENDAHULUAN (PENDAHULUAN PELBAGAI)
  7. F3.1: PENGURUSAN AKAUN AMANAH/KUMPULAN WANG AMANAH DAN DEPOSIT - PENGURUSAN AKAUN DEPOSIT (DEPOSIT AM)
  8. F3.2: PENGURUSAN AKAUN AMANAH/KUMPULAN WANG AMANAH DAN DEPOSIT- PENGURUSAN AKAUN DEPOSIT (AKAUN PANJAR KHAS HOSPITAL)
  9. >> F2.3: PENGURUSAN AKAUN AMANAH/KUMPULAN WANG AMANAH DAN DEPOSIT- PENGURUSAN WANG PENDAHULUAN (PINJAMAN PERUMAHAN)(removed Dec 2020)
7. Bahagian VII - Pengurusan Aset dan Inventori
  1. G1.1: PENGURUSAN ASET DAN STOR - KAWALAN UMUM (JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN [JKPAK])
  2. G1.2: PENGURUSAN ASET DAN STOR - KAWALAN UMUM (UNIT PENGURUSAN ASET [UPA])
  3. G1.3: PENGURUSAN ASET DAN STOR - KAWALAN UMUM (PEGAWAI ASET DAN STOR)
  4. G2.1: PENGURUSAN ASET DAN STOR - PENERIMAAN (PERATURAN PENERIMAAN)
  5. G3.1: PENGURUSAN ASET DAN STOR - URUSAN PENDAFTARAN (PENDAFTARAN ASET DAN STOR)
  6. G3.2: PENGURUSAN ASET DAN STOR - PENDAFTARAN (PELABELAN ASET)
  7. G4.1: PENGURUSAN ASET DAN STOR - PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN ASET (PENGGUNAAN ASET) [TIDAK TERMASUK PENGGUNAAN KENDERAAN]
  8. G4.2: PENGURUSAN ASET DAN STOR - PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN ASET (PENYIMPANAN ASET DAN STOR)
  9. G4.3: PENGURUSAN ASET DAN STOR - PEMERIKSAAN ASET
  10. G4.3: PENGURUSAN ASET DAN STOR - PEMERIKSAAN STOK
  11. G5.1: PENGURUSAN ASET DAN STOR - PERATURAN PENYENGGARAAN ASET (TIDAK TERMASUK PENYENGGARAAN KENDERAAN)
  12. G6.1: PENGURUSAN ASET DAN STOR - PELUPUSAN ASET DAN STOK
  13. G7.1: PENGURUSAN ASET DAN STOR - PENGURUSAN KEHILANGAN
  14. G7.2: PENGURUSAN ASET DAN STOR - PENGURUSAN HAPUS KIRA
  15. DELETE --- G4.3: PENGURUSAN ASET DAN STOR - PENGIRAAN STOK ---
8. Bahagian VIII - Pengurusan Kenderaan Pejabat
  1. H1.1: PENGURUSAN KENDERAAN JABATAN - PENGGUNAAN KENDERAAN
  2. H1.2: PENGGUNAAN KENDERAAN JABATAN - KAWALAN PENGGUNAAN KENDERAAN
  3. H1.3: PENGGUNAAN KENDERAAN JABATAN - KENDERAAN RASMI PEGAWAI GRED JUSA
  4. H1.4: PENGGUNAAN KENDERAAN JABATAN - KAWALAN KAD INDEN MINYAK
  5. H1.5: PENGGUNAAN KENDERAAN JABATAN - KAWALAN KAD BAYARAN TOL TANPA RESIT (KSBTTR)
  6. H2.1: PENGURUSAN KENDERAAN JABATAN - PENYENGGARAAN KENDERAAN KERAJAAN SELAIN KERETA KONSESI
  7. H2.2: KEMALANGAN KENDERAAN JABATAN - PERATURAN KEMALANGAN KENDERAAN
 
 

Hakcipta Terpelihara © 2007-2021 Kementerian Kesihatan Malaysia