LOGIN | PENGENALAN | SENARAI PTJ | KRITERIA PENILAIAN | PEKELILING | BANTUAN
Selamat datang ke Sistem Penilaian Prestasi Pengurusan Kewangan.

Sistem aplikasi yang dapat membantu KSU memantau dan menilai prestasi kewangan di setiap PTJ, KKM berdasarkan sistem rating yang berlandaskan Accountability Index yang disediakan oleh Jabatan Audit Negara.
Sila masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan anda.
ID Pengguna
Kata Laluan
 


Hakcipta Terpelihara © 2007-2023 Kementerian Kesihatan Malaysia